สถาปัตยกรรมเเบบไทยเดิม

Front Cover
Samākhom Sathāpanik Sayām, 1996 - Architecture - 132 pages
Sur l'architecture traditionnelle de Thaïlande

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

4 other sections not shown

Common terms and phrases

๑๒ ๑๓ ๑๕ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๒ ๒๓ ๒๕ ๒๕๑๑ ๒๕๑๒ ๒๖ ๒๘ ๒๙ ๓๒ ๓๓ ๓ ๕ ๓๙ ๕๐ ปี ๕๒ ๕๗๙ เเละ ๑๑ ๖ ชั้น 7ป ๓ ๙๕ กรม กรมศิลปากร กรุงเทพฯ ๒๑ ๆ กัน กับ การ เก ความ คีอ จังหวัด จังหวัดน่าน จํานวน จีน เจดีย์ ฉ่ ฉ ฉ่ ฉ่ ฉ่ ฉะนั้น ชั้นช้อน ชึ่ง ๆ เช่น ๆ ด้วย ดัง ดังเช่น ดำรงราชานุภาพ โดย ตัวอย่างเช่น ต่าง ๆ ไตรภูมิพระร่วง ทั้ง ๆ ที่ เทวภูมี ธนบุรี ธิเบต นรั๋ศรานุวัดติวงศั นอก นั้น นิพพาน ใน บทที่ ประมาณ ปล้อง ปล้องไฉน เป็น เป็นต้น ๆ ไป พระ พระเจดีย์ พระนคร พระนครศรํอยุธยา ๒๗ พระนครศริอยุธยา ๑๖ พระราชวัง พระราม พุทธศาสนา เพราะ เพราะฉะนั้น ภูเขา มหาธาตุ มี ยอดมณฑป รป รัชกาลที่ รัตนโกสินทร์ รูป รูปพรหมภูมี เรียกว่า ฯลฯ ลังกา เล่ม วัดมหาธาตุ วิหาร ศิลปากร สทิงพระ สทิงพระ สงขลา สมัยรัชกาลที่ สมาคมสถาปนิกสยามฯ ส่วน สุโขทัย สุพรรณบุรี หริอ หรีอ หรือ องค์ อยุธยา เเต่ เเละนิพพาน ๑ เเห่ง เะ

Bibliographic information