สถาปัตยกรรม ฝีพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

Front Cover
กรมศิลปากร, 1995 - Architecture - 252 pages

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

8 other sections not shown

Common terms and phrases

๑๐ ๑๓ ๒๒ ๒๔๖๖ ๒๕๐๖ ๒๘ ก3งเทพฯ กรม กรรม กระทรวง กรุงเทพฯ กัน กันยายน กับ การ เกล้า เจ้า ขน ของ ความ คอ คือ งาน จง จอมเกล้า เจ้า จะ จาก จิตรพงศ์ เจ้า ฟ้า กรม ชั้น ชุรายละเอียดใน ก.จ.ช เช่น ซึ่ง ด้วย ดังนั้น ด้าน โดย ได้ แต่ ถง ทรง ทหาร ทั้ง ทาง ที่ ไทย ธันวาคม นริศ รา นั้น นี้ ใน ในปี พ.ศ บาท บาท สมเด็จ พระ แบบ ประ ปี เป็น ไป พระ พระ เจ้า พระ บาท สมเด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระยา พระ ราช พฤศจิกายน พฤศจิกายน พ.ศ ฟ้า กรม พระยา มกราคม มกราคม พ.ศ มา มี มีนาคม พ.ศ เมษายน เมื่อ ยา ระ รัชกาลที่ รัชกาลที่ ๖ รา ราชการ ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง เรื่องเดิม เรื่องเดียวกัน เล่ม แล้ว และ วงศ์ วัด วัด ติ วัดเบญจมบพิตร วันที่ สถาปัตยกรรม สมเด็จ เจ้า ฟ้า เสนาบดี หน้า ให้ ออก อัน อันได้แก่ เอกสาร ร เอกสาร ร.๕ ยธ าหรับ าแหน่ง

Bibliographic information