สถาษตยกรรมไต

Front Cover
กรมศิลปากร, 1996 - Thailand - 165 pages
On architecture and related traditions and customs of Tai, Southeast Asian people in Thailand.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

8 other sections not shown

Common terms and phrases

๑๐ ๑๑๑ ๑๒ ๑.๒๐ เมตร ๑๒๕ ๑๔๑ ๑ องค์ ๒๕๒๑ ๒๕๒๔ ๒๕๒๕ ๒๕๒๖ ๒๕๒๘ ๒๕๓ ๒๕๓๖ ๒๙ ๒ หลัง ๓ ชั้น ๕๐ ๕.๗ วัดศรีรองเมือง ๗๑ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ กลาง กัน การ การเปรียญ กุฏิ เข่งพะลา ควาย คือ จังหวัด จังหวัดแพร่ เจดีย์ ชาน ชาวไต ชึ่ง เช่น เช่นเดียวกัน เชิงอรรถบทที่ เชียงราย เชียงใหม่ ด้วย เดียวกัน ต่างๆ แต่ ไต เถ็งนา ทาง ที๋มา ทึ๋ม1 เท่านั้น ไทย ใน บทที่ บททึ่ บน บรรจบ พันธุเมธา บ้าน โบสถ์ ประกอบด้วย ประมาณ ปราณี ปี เป็น เป็นด้น ๆ ไป แผนผัง พม่า พันธุเมธา พิธี พิพิธภัณฑ์ พีไพ แพร่ ภาคเหนือ ภาคเหนือ5 ภาพที่ มม มี มีนาคม เมดร เมตร เมึ่อ เมือง แม่ฮ่องสอน เรึ่องเดียวกัน หน้า เรืยกว่า เรื่องเดียวกัน หน้าเดียวกัน1 เรื่องเดียวกัน โรงครัว ไร่ ๓ งาน ล่าง ลานวัด ลำง ลําปาง แล้ว และ วัด วัดขุ่ม วัดพระนอน วัน ว่า วิวัฒน์ วิหาร ศาลา ส่วน สารคดีฉบับพิเศษ5 เสาใจบ้าน หนั1 หน้าเดียวกัน หมู่บ้าน หรือ หลังคา หอเจ้าเมือง อรศิริ ปาณินท์ อันได้แก่ อันประกอบด้วย อ้างแล้ว หน้า อาทิเช่น อําเภอ อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง อําเภอแม่สะเรืยง เเผนผัง

Bibliographic information