สรรค์สร้างอย่างไทย: ผลงานสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทยฝีมือ วนิดา พึ่งสุนทร

Front Cover
Khana Sathāpattayakammasāt, Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 1998 - Vernacular architecture - 80 pages
On Thai architecture, designed by Wanidā Phưngsunthō̜n.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

1 other sections not shown

Common terms and phrases

ๆ กัน ๑๙ ๒ ห้อง ๒๕๓๖ ๒๕๓๙ ๒๕๙0 ๓ ซั้น ๔๓ ๕ ทิศ ๖0 พรรษา การ ควั้งทั๋ ความเป็นมา คํอ คิอ คีอ งบประมาณ ง่าย สมถะ ชึ๋ง ชุ่ม1กษร ชุ่มเกษร เซ่น ดังนั้น ต่าง ๆ ไทย นิวัติ บน บัญชา บัวควั๋า บาท ปาณํนท์ ปี ผนัง ผูออกแบบ พ์งสุนทร พระเจดิย์ พระบรมราซินีนาถ พระมหาธาตุเจดีย์ศริจันเสน พฤศจํกายน พํงสุนทร พุทธาจาใร มกราคม มหาวิทยาลัยคิลปากร มะลิ เมตร ยาว เมรุลอย เมรุหลวงปูใช่ เมึ๋อวันทึ่ รอบ ราชสกลมหาลังฆปรินายก ไรทํไ ลัดส่วน ล่าง และ แลัว วนิดา พึ๋งสุนทร วัด วัดจันเสน วัดชัาง วัดวังพุไทร สถาปนํก วนํดา สมคํด สมคิด สมเด็จพระลังฆราช ส่วน สัาน หนัา หนํา หลัง อาจารย์ อาจารย์วนิดา อาทิเช่น อำเภอบางพระ

Bibliographic information