อันเนื่องกับทางไท

Front Cover
Pokklao kānphim, 1995 - Civilization, Oriental - 151 pages
On foreign influences on Thai art.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

ฯลฯ ๑๐ ๑๗ ๒๐ ๒๕๓๐ ๓๐ ก็คือ ก่อน กัน กับ การ ของ ขึ้น เขมร เขา คณิตศาสตร์ คน ความ ความคิด ความงาม ค่อยๆ คัลปะ คำว่า คิล ปะ คิลปิน คือ เครื่อง โคลัมบัส งาน งาม จริง จริงๆ จริยธรรม จะ จิต จิตรกรรม จินตนาการ จีน เจดีย์ ใจ ช่อฟ้า ชาว ชีวิต เช่น ซึ่ง ญาณ ดนตรี ด้วย ดังนั้น ด้าน โดย ได้ ต่อ ต้อง ตัว ต่างๆ ตาม แต่ ถ้า ถึง ทั้ง ทั้งๆ ทั้งหมด ท่า ทาง ที่ ทุก เท่านั้น ไทย ธรรม ธรรมชาติ นัก นั้น นั่นคือ นี้ ใน ประติมากรรม ปี เป็น ไป ผม พระ พระพุทธเจ้า เพราะ เพราะว่า มนัส มนุษย์ มา มาก มี เมื่อ ไม่ เรขาคณิต เรา เราค่อยๆ เริ่ม เลย แล้ว และ โลก วัฒนธรรม ว่า วิญญาณ ไว้ ศรัทธา สมัย สยัมภู สยาม สรรค์ สร้าง สิง สี สูง เสน่ห์ หนึ่ง หริอ หรีอ หา แห่ง ให้ อง องค์ประกอบ อย่าง อย่างไร อยู่ อวกาศ อัน อาจ อารยธรรม อินเดีย อื่น เอง แองเจโล

Bibliographic information