เจดีย์ราย"ทรงปราสาทยอด"วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Front Cover
ʻAmarin Wichākān, 1998 - Pagodas - 185 pages

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
15
Section 2
27
Section 3
35

8 other sections not shown

Common terms and phrases

54 ปรางค์ประธาน 63 ปรางค์เลํก กรม กรมศิลปากร กรวยเชิง ปรางค์วัดราชบูรณะ กรุงเทพฯ กรุงศรีอยุธยา กลีบขนุน กาบบน ประจำยามรัดอก กาบล่าง ของ ของวัด ขาสิงห์ คอ คุรุสภา จังหวัดพระนคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจดีย์ เจดีย์ทรงเครึ่อง เจดีย์ทรงเครึ่องหมายเลข เจดีย์ทรงปรางค์ เจดีย์ทรงปราสาทยอด เจดีย์เพิ่มมุม เจดีย์เพิ่มมุมหมายเลข เจดีย์รายทรงปราลาทยอด วัดราชบูรณะ 0โ8 เจดีย์รายทรงปราสาทยอด ฉบับพันจันทนุมาศ ฉบับหลวงประเสรีฐฯ ชึ่ง เช่น เชลียง ณ ปากนํ้า ดู ดูทึ่ โดย ถ่าย ถ่ายจากทิศตะวันออก ทรงปราสาทยอด ทึ่ ใน ประจำยามวัดอก กาบล่าง ปรางค์ ปรางค์เล็ก วัดโลกยสุธา ปรางค์วัดมงกุฏ ปรางค์วัดสัม ปราสาทยอด ปีที่ เป็นดัน แผนผัง พงศาวดารโยนก พระ พระนคร พระราชพงศาวดารฯ พํจํดร พิเศษ พิษณุโลก เพิ่มมุม ภาพ ภาพถ่าย ภาพถ่าย 101 ภาพถ่าย 47 ภาพถ่าย 62 ภาพถ่าย 99 ม^ผ0 ลายเส้น มุม ราว เรียกว่า ลพบุรี ลันดํ ลันดิ ลันดี ลันติ เล็กสุขุม ลายประดับนมสิงห์ ลายเลน ลายเส้น 45 ลายเส้น 54 ลายเส้น 63 ลายเสํ๋น่ ลายเ&แ เล็กสฺขม เล่มเดิม และ วัดไชยวัฒนาราม วัดพญาแมน วัดพระราม วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพุทไธสวรรย์ วัดโพง วัดภูเขาทอง วัดมหาธาดุ วัดราชบูรณะ วัดใหม่ประชุมพล ว่า ศรีลัชนาลัย ศาสตราจารย์ ดร สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยสร่ำง ส่วนทึ่ ส่วนบน ส่วนล่าง-ฐาน สันติ สุโขทัย หนัา หน้า หมายเลข หรีอ อนึ่ง อย่างไรก็ดี อยุธยา อาจารย์ น อุโบสถ เเผนผัง เเพระราชพงศาวดารกรุงเก่า เเละ โโ0โก

Bibliographic information