แนวทางการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลชวน 2 พฤศจิกายน 2540 - ธันวาคม 2543

ปกหน้า
Sǣngdāo-Sō̜ithō̜ng, 2001 - 254 หน้า

จากด้านในหนังสือ

ความคิดเห็นจากผู้อื่น - เขียนบทวิจารณ์

เราไม่พบบทวิจารณ์ใดๆ ในแหล่งข้อมูลทั่วไป

เนื้อหา

เลขส่วนเนื้อหา 1
1
เลขส่วนเนื้อหา 2
14
เลขส่วนเนื้อหา 3
19

23 เนื้อหาอื่นๆ ไม่ได้แสดงไว้

คำและวลีที่พบบ่อย

31 ธันวาคม กล่าวคือ กองทุน กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ กันยายน ของ ของปี คน คือ โครงการ งบประมาณ จัดสรรเงิน จำกัด มหาชน จำนวน ฉบับที่ เช่น ณ วันที่ ณ สิ้นปี ดังนั้น ดังนี้ เดือน โดย ได้ ได้แก่ ต่อปี ตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ ตามมาตรา ตามลำดับ ตารางที่ ตุลาคม ถึง ทั้งนี้ ทำให้ ที่ ที่มา ธกส ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท ธสน นอกจากนั้น นอกจากนี้ นั้น เนื่องจาก ใน ในเดือนกันยายน ในเดือนธันวาคม ในเดือนพฤศจิกายน ในปัจจุบัน ในปี บทที่ บบส บอย บาท บาทต่อดอลลาร์ สรอ ปรส ประเทศ ประมาณ ปีงบประมาณ 2543 ปี งปม เป็น เป็นต้น เป็นต้นไป แผนภาพที่ พฤศจิกายน 2543 พฤษภาคม พันล้านดอลลาร์ สรอ พันล้านบาท พาณิชย์การฯ เพื่อ ภาคเอกชน มกราคม มพช มาตรการ มาตรการช่วยเหลือคนจน และแก้ไขปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ มาตรา มิถุนายน มิ.ย มี มี.ค มีนาคม เม.ย เมษายน เมื่อวันที่ รวม รอบที่ ร้อยละ รัฐบาลชวน ราย รายการ ล้าน ล้านคน ล้านดอลลาร์ สรอ ล้านบาท ล้านบาท ณ แล้ว และ วงเงิน วัน ศาล สถาบันการเงิน สิงหาคม สิ้นเดือนธันวาคม สิ้นเดือนเมษายน 2543 หน่วย หนี้ต่างประเทศ หนี้ในประเทศ หมายเหตุ หรือ แห่ง อย่างไรก็ดี อย่างไรก็ตาม Credit International Reserves Investment JBIC NPLs Rate SDDS SMEs

บรรณานุกรม