โบราณวัถุ-โบราณสถาน ในวัดล้านนา

Front Cover
สถาบันภาษา, ศิลปะและวัฒนธรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2006 - Buddhist temples - 214 pages
Study of the antiquities and ancient sites in Lanna temples of Northern Thailand.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

๑๕ ๑๗ ๒๐ ๒๕๑๕ ๒๕๒๙ ๒๕๓0 ๒๕๓๒ ๒๕๓๓ ๒๕๔๒ ๒๕๔๓ ๓ ชั้น ก3งเทพฯ ะ กรมศิลปากร กล่าวว่า กับ การ ของ ขึ้น คน ความ ความว่า คำว่า เงิน จะ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จาก จารึก เจดีย์ เจ้า ช่าง ชาว ชื่อ เช่น เชียงราย เชียงใหม่ ะ มิ่งเมือง ซึ่ง เดือน โดย ต้วย ตับ ตัว ไต้ ไต้แก่ ทองคำ ที่ ธรรม นั้น นา น่าน นำ ใน ในปี พ.ศ บ้าน แบบ ประ ประดิษฐาน ประเทศพม่า ประมาณ ปริวรรต ปี เป็น เป็นต้น แปลว่า ไป พระ พะเยา เพื่อ แพร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มา มี เมือง เมื่อ พ.ศ แม่ฮ่องสอน ระ เรียกว่า ฤโบสถ ลัาน นา ลำปาง เล่ม ๒ และ และคณะ วัด วัดจามเทวี วัดเจ็ดยอด วัดเจดีย์หลวง วัดเชียงมั่น ว่า วิหาร สงวน โชติชุขรัตน์ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้าง ส่วน สำริด หน้า หมายถึง หรือ หลัง อ3ณรัตน์ วิเชียรเขียว องค์ อำเภอเกาะคา อำเภอเกาะคา ลำปาง อำเภอจอมทอง อำเภอจอมทอง เชียงใหม่ อำเภอเมือง เชียงใหม่ อำเภอเมือง น่าน อำเภอเมือง ลำชุน อำเภอเมือง ลำปาง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภอหางดง เชียงใหม่ โอเดียนสโตร์ าง

Bibliographic information