清代皇族人口行为和社会环境

B́a trước
北京大学出版社, 1994 - 241 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
本书收有文章13篇,其中有《清代皇族婚姻与宗法制度》、《清宗室的等级结构及经济地位》、《清代皇族人口册籍》等。

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục