Лакский язык и история: энциклопедический словарь

Front Cover
Элму, 2006 - Dagestan (Russia) - 546 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Предисловие на лакском языке
5
Предисловие
15
Словарь Али Каяева Дакский язык и история
29
Copyright

4 other sections not shown

Common terms and phrases

адамина азирб азирбижан АзРС Амма арс арх1ал арцу Аьли аьркин багьну бур байсса бак1 бакъа бакъар бакъасса бан баххана бувну бивк1ссар бивк1ун бур бик1ан був бувну бур бувсса буллай буллай бур бусса буссар бюхъай ва махъ гьан гьарца Дагъусттандал дайсса дакъа дирк1ссар дирк1ун дур дуллай дулун дурну дур дурсса дусса ивк1ун ур ишла к1анттай к1ану ккаккан куну кунугу кусса къа къатта къумукь къуртал кьини лавгун лакку мазравун Лакрал лув маз мазрайсса мандай масала махъ махъ бур миндал миннал му мукун мукъул мунал ну оьрус оьруснал оьрч1 парс пикри сар сса Сурхай т1ар т1ий т1ис т1исса аьраб мазрай т1исса махъри т1исса мяъналий т1исса турк мазрай т1иссар т1урча тамансса ттул турк туркнал тюрк увкуну укун учай учайсса учайссар х1ала хавар халкь халкьуннал хан ххуйсса ххуллу хъанай хъинну хъирив хъун хьуну хьуну бур хьусса хьуссар ц1ана ц1ари ца цала цаппара ци цич1ав цува цуппа ч1алай ч1умал шайссар шинал ягу яла ялув ялун яъни

Bibliographic information