100 ปี สภากาชาดไทย 2436-2536

Front Cover
Saphā Kāchāt Thai, Jan 1, 1993 - Red Cross - 380 pages
0 Reviews
Commemorative volume brought out on the centenary of the Thai Red Cross Society; comprises its history and activities.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

36 other sections not shown

Common terms and phrases

๑๐ ๑๐๐ ปี ๑๐๐ ปีสภากาชาดไทย ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๑ ตุลาคม ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๔๖๓ ๒๕ ๒๕๓๒ ๒๕๓๔ ๒๕๓๕ ๒๕๓๖ ๒๖ ๒๗ มกราคม ๒๙ มีนาคม ๓๐ ๓๐ พฤษภาคม ๓๑ มีนาคม ๕๐ ๖๐ ๖ ธันวาคม ๖ เมษายน กรกฎาคม กรรมการ กอง กองบรรเทาทุกข์ กันยายน กาชาด กาชาดไทย การ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๕ คน ครั้ง ครั้งที่ ความเป็นมา คือ ๑ งานกาชาด ชั้น เช่น ณ อยุธยา ดิศกุล ได้ ตึก เตียง ถึงแก่อนิจกรรม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ที่ ไทย ธันวาคม ๒๔๖๙ นายแพทย์ ใน ในปี บรมราชเทวี บาท บุนนาค ปัจจุบัน เป็น เป็นต้น โปรดเกล้าฯ แผนก พยาบาล พระ พระบรมราชเทวี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พฤศจิกายน พฤษภาคม พลตรี พ.ศ.๒๔๖๕ พ.ศ.๒๕๓๔ มกราคม ๒๔๖๗ มม มิถุนายน มี มีนาคม เมื่อ เมื่อวันที่ ยา ร.ศ.๑๑๒ โรงพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา ล้านบาท และ วันที่ วันแรกจำหน่าย ว่า ศรีราชา ศาสตราจารย์ สถานเสาวภา สนิทวงศ์ สภา สภากาชาด สภากาชาดไทย สภานายิกา สมเด็จฯ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สิงหาคม หลัง ให้

Bibliographic information