1st INTERNATIONAL CONGRESS AND EXHIBITION ON ART AND DESIGN RESEARCH (ART & DESIGN 2022) ABSTRACT BOOK

Ön Kapak
Dr. Zafer DEMIR- Assist. Prof. Ceyhun SEKERCI- - Assist. Prof. Ceyhun SEKERCI & Res. Assist. Zehra TASTAN-- Fahriye DUZYURT Esence Mısra AKYUZ & Prof. Dr. Oğuz DILMAC - Assoc. Prof. Semseddin DAGLI & Hanım Merve UZEREN - Emil Raul oğlu AGAYEV - Assoc. Prof. Mustafa CAPAR - Assoc. Prof. Kani ULGER –Res. Asst. Gül AGAOGLU COBANLAR - Assist. Prof. Gülcin KARACA & Cansu KARACA- Mustafa Albayrak - Mehmet Alpdogan ERCIS - Res. Assist. Esra YARAR & Assist. Prof. Alime Aslı ILLEEZ 27-28 Örme Tasarımında Desenin Kullanımı ve Gelişimi/ Use and Development n - Res. Assist. Esra YARAR & Prof. Dr. Mine BIRET TAVMAN - Assist. Prof. Ahu Fatma MANGIR, Dr. Res. Assist. Aysegul PARALI & Assoc. Prof. Hatice HARMANKAYA – Assist. Prof. Sevgi AKA - Dr. Mücella OZKAN & Assoc. Prof. Hatice HARMANKAYA - Shirin VERMA & Prof. Dr. Suresh Chandra NAYAK- Prof. Dr. Anna MELNIKOVA - Res. Assist. Mehmet AKTURK, Assist. Prof. Ahu Fatma MANGIR & Assist. Prof. Meral ISLER - Assist. Prof. Mustafa YEGIN – Assist. Prof. Mustafa YEGIN - Olga IPATOVA & Anastasia HORBACH- Olga IPATOVA & Anastasia НORBACH- Assoc. Prof. Ítalo José de Medeiros DANTAS & Prof. Dr.Lívia Juliana Silva SOLINO- Assoc. Prof. Ítalo José de Medeiros DANTAS, Prof. Dr. Lívia Juliana Silva SOLINO e Moall Janne de Brito Soares MEDEIROS - Adekoya Anthony TOSIN - Quei-lih CHEN - Siyu & Shao - Dr. Chengchieh SU - Meng JUN - Dr. Ze GAO, Anqi WANG & Yue HUA
Global Academy Yayincilik Ve Danişmanlik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited şirketi, 8 Ağu 2022 - 66 sayfa

1st INTERNATIONAL CONGRESS AND EXHIBITION

ON ART AND DESIGN RESEARCH

(ART & DESIGN 2022) ABSTRACT BOOK

 

İçindekiler

34 ceyhun Şekerci
3
56 Tasarım Alanında Biomimikri Yaklaşımının Kullanımı ve Değerlendirilmesi
5
78Düzyurt_Fahriye_ARTANDDESIGN2022
7
910 Akyüz_Mısra_ARTANDDESIGN2022
9
1112 Dagli_Şemseddin_Üzeren_HanımMerve_ARTANDDESIGN2022
11
1314 Azərbaycan
13
1516 Çapar_Mustafa_ARTANDDESIGN2022
15
1718 Ülger_Kani_ARTANDDESIGN2022
17
37 saura art
37
38 Past and future of orchestration teaching
38
3940Mehmet_ AKTURK_ARTANDDESIGN2022
39
4142Yegin_Mustafa_ARTANDDESIGN20221
41
4344Yegin_Mustafa_ARTANDDESIGN20222
43
45OLGA1
45
46OLGA2
46
47ıtalo1
47

1920 Ağaoğlu Çobanlar_Gül_ARTANDDESIGN2022
19
2122 Karaca_Gülçin_Karaca_Cansu_ARTANDDESIGN2022
21
2324 ERCİŞ_MEHMET_ALPDOĞAN_ARTANDDESIGN2022
23
2526 Erciş_Mehmet_Alpdoğan_ARTANDDESIGN2022 2 BİLDİRİ
25
2728Yarar_Esra_Eldiven_ARTANDDESIGN2022
27
2930Yarar_Esra_ARTANDDESIGN
29
3132MANGIR_AHU FATMA_ARTANDDESIGN2022
31
3334Aka_Sevgi_ARTANDDESIGN2022_
33
48ıtalo2
48
49Adekoya
49
50chen
50
51 sıyu shao
51
52 chengchieh
52
53 china clothes
53
54 Ze GAO
54

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Yazar hakkında (2022)

Bireysel Kimliğin Kurucu Unsuru Olarak Kültür ve Kültürel Bellek/Culture and Cultural Memory as a Constitutive Element of Individual Identity - Dr. Zafer DEMIR 1-2

An Assessment on Air Conditioning in Educational Buildings/ Eğitim Yapılarında İklimlendirme Üzerine Bir Değerlendirme - Assist. Prof. Ceyhun SEKERCI 3-4

Tasarım Alanında Biomimikri Yaklaşımının Kullanımı ve Değerlendirilmesi/ The Use and Evaluation of the Biomimicry Approach in the Field of Design - Assist. Prof. Ceyhun SEKERCI & Res. Assist. Zehra TASTAN 5-6

Rene Magritte Eserlerindeki Paradoksal Bakış Açısı/ The Paradoxical Perspective in the Works of Rene Magritte - Fahriye DUZYURT 7-8

Doğa Dönüşüm Kapsamında Demeter Kavramının Ele Alınış Biçimleri/ The Ways of Handling the Concept of Demeter in the Scope of Nature Transformation - Esence Mısra AKYUZ & Prof. Dr. Oğuz DILMAC 9-10

Kent Kavramının Görsel Yansımaları Olarak İllüstrasyon ve Minyatür/ Illustration and Miniature as Visual Reflections of the Concept of the City - Assoc. Prof. Semseddin DAGLI & Hanım Merve UZEREN 11-12

The Battle of Victory in the Creation of Azerbaijan Painters - Azerbaycan Ressamlarının Yaratılışında Zafer Savaşı - Emil Raul oğlu AGAYEV 13-14

Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında Sıra Dışı Bir Fotoğrafçı: Tina Modotti/ An Extraordinary Photographer in the First Half of the Twentieth Century: Tina Modotti - Assoc. Prof. Mustafa CAPAR 15-16

Çocuk Çizimleri Odağında Sanat ve Zekâ Üzerine Bir İnceleme/ A Study of Art and Intelligence with a Focus on Children's Drawings - Assoc. Prof. Kani ULGER 17-18

Kurumsal Mekânda Aidiyet Oluşumu: Anadolu Üniversitesi Örneği/ Formation of Place Attachment in Institutional Space: The Example of Anadolu University –Res. Asst. Gül AGAOGLU COBANLAR 19-20

Sanat ve Tasarımın Kamusal Alan Oluşturmadaki Etkileri/ The Effects of Art and Design on Creating Public Space - Assist. Prof. Gülcin KARACA & Cansu KARACA 21-22

Mustafa Albayrak Resimlerinde Fotoğrafın Etkisi/ Mustafa Albayrak, Futurist Contemporary Painter in Turkey - Mehmet Alpdogan ERCIS 23-24

Resul Aytemur Resimler Üzerine Bir İnceleme/ Resul Aytemur A Review on Pictures - Mehmet Alpdogan ERCIS 25-26

Vazgeçilmeyen Bir Aksesuar Olarak Eldivenin Tarihsel Değişimi/ Historical Changes of the Glove as an Indispensible Accessory - Res. Assist. Esra YARAR & Assist. Prof. Alime Aslı ILLEEZ 27-28

Örme Tasarımında Desenin Kullanımı ve Gelişimi/ Use and Development of Pattern in Knitting Design - Res. Assist. Esra YARAR & Prof. Dr. Mine BIRET TAVMAN 29-30

Servi Ağacı Motifinin Türk Kültüründeki Yeri ve Giysi Koleksiyonu Hazırlamada Servi Ağacı Motifinin Kullanımı/ The Position of the Cypress Tree Motive in Culture of Turkey and the Use of the Cypress Tree Motive in Preparation for the Clothing Collection - Assist. Prof. Ahu Fatma MANGIR, Dr. Res. Assist. Aysegul PARALI & Assoc. Prof. Hatice HARMANKAYA 31-32

Chance in New Media Installations/ Yeni Medya Enstalasyonlarında Rastlantı – Assist. Prof. Sevgi AKA 33-34

Kuzey Makedonya Geleneksel Çintiyan Giysileri Esas Alınarak Kadın Pantolon Tasarımları Oluşturulması/ Creating Women's Pants Designs Based on North Macedonia Traditional Chintian Clothes - Dr. Mücella OZKAN & Assoc. Prof. Hatice HARMANKAYA 35-36

Saura Art - A Minimalistic Art form Carrying a Continued Tribal Legacy - Shirin VERMA & Prof. Dr. Suresh Chandra NAYAK

37

Past and Future of Orchestration Teaching - Prof. Dr. Anna MELNIKOVA 38

Anadolu Selçuklu Devleti Motifleri Kullanılarak Mumlama Batik Yöntemiyle Moda Aksesuar Ürünlerinin Tasarlanması/ Fashion Accessories Design With Waxing Batik Method by Using Anatolian Seljuk Motifs - Res. Assist. Mehmet AKTURK, Assist. Prof. Ahu Fatma MANGIR & Assist. Prof. Meral ISLER

39-40

Cedit Paşa Caddesi Koruma ve Sağlıklaştırma Projesi; Divriği Tarih ve Kültür Aksı/ Cedit Paşa Street Conservation and Rehabilitation Project; Divrigi History and Culture Axis - Assist. Prof. Mustafa YEGIN 41-42

Anadolu’da Mengücek Dönemi Mezar Anıtı; Sitte Melik (Şahin Şah) Türbesi/ The Mengücek Period Grave Monument in Anatolia; Sitte Melik (Sahin Shah) Tomb – Assist. Prof. Mustafa YEGIN 43-44

Protection of Artists' and Designers' Rights in the Paradigm of the New Concept of Intellectual Property - Olga IPATOVA & Anastasia HORBACH 45

Role of Modern Digital Technologies in Changing the Balance of Interests of the Author and Society- Olga IPATOVA & Anastasia НORBACH 46

The Masked Designer: Exploring a Television Show as a Way to Teach Creative Research in a Higher Technology Course in Fashion Design - Assoc. Prof. Ítalo José de Medeiros DANTAS & Prof. Dr.Lívia Juliana Silva SOLINO 47

Course Offer in the Fashion Area for Complementary Training and Social Inclusion: An Extensionist Practice in Brazilian Society - Assoc. Prof. Ítalo José de Medeiros DANTAS, Prof. Dr. Lívia Juliana Silva SOLINO e Moall Janne de Brito Soares MEDEIROS 48

Improvement in Textile Industry in Nigeria- Adekoya Anthony TOSIN 49

Text Painting Techniques - Quei-lih CHEN 50

Natural and Artistic Beauty - Siyu & Shao 51

Chinese Arts & Crafts - Dr. Chengchieh SU 52

Features of the Innovative Costume in China - Meng JUN 53

The All-Seeing Eye - Dr. Ze GAO, Anqi WANG & Yue HUA 54

Kaynakça bilgileri