6 sonates per a piano

Front Cover
L'Abadia de Montserrat, 1997 - Sonatas (Keyboard instrument) - 73 pages
0 Reviews
Aquestes sonates són una viva expressió d'un estil fresc que omple l'esperit de joia, de vivacitat, d'elegància i de bon gust.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

PREFACI per Ludovica Mosca
3
EL P NARCÍS CASANOVES I BERTRAN 17471799
5
CONTINGUTS per Ludovica Mosca 1 DEL BARROC AL CLASSlClSME
6
LES CARACTERÍSTlQUES ESSENClALS DE LESTlL CLÀSSlC
7
LA TONALlTAT
9
LEQUlLlBRl SONOR
10
LES DlNÀMlQUES DEXPRESSlÓ
12
LA lMPORTÀNClA DE LES PAUSES
13
LORNAMENTAClÓ
16
ELS ACORDS DE TERCERES l DE SEXTES
18
LES OCTAVES
19
LES NOTES REPETlDES
21
LES FERMATA l LA lMPROVlSAClÓ
22
lNDlCAClONS DE METRÒNOM
24
ALGUNES CARACTERÍSTlQUES DE CADA SONATA
25
BIBLlOGRAFIA
26

EL PEDAL
15

Common terms and phrases

Bibliographic information