A History of Prussia

B́a trước
Barnes & Noble Books, 1993 - 326 trang

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

LibraryThing Review

Đánh giá của Người dùng  - douboy50 - LibraryThing

Interesting and thorough book on Prussia. But......When I began reading the book I got about half way through the first chapter and stopped. I considered returning it to the library unread. I have ... Đọc toàn bộ bài đánh giá

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thông tin thư mục