A magyarok eredete: ethnologiai tanulmány

Front Cover
A Magyar tudományos akadémia könyvkiadó-hivatala, 1882 - Hungarian language - 527 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Popular passages

Page 81 - ... folyvást a nemzetség egy részén szálljon végig a méltóság, hanem az oldalágiak is részesüljenek és következzenek a tisztségben. Idegen nemzetségből azonban senki be nem csúszik s nem lesz fejedelemmé. S a nyolcz tartomány negyven részre van osztva s vannak kisebb fejedelmeik is.
Page 116 - Khazária khagánjához elmenvén, kérdezé az okot, melyért öt magához hívatta. S a khagán monda neki : azért hívattunk, hogy miután nemes származású, értelmes vitéz és a türkök közt első ember vagy, téged nemzetednek fejedelmévé emeljünk, s hogy a mi szavunknak és rendeletünknek engedelmeskedjél. S ö a khagánnak válaszolva, monda : irántam való jó indulatodat és megkülönböztetésedet nagyra veszem, és illő köszönetemet nyilvánítom előtted : de miután...
Page 426 - Et audita pietate ipsius multi hospites confluebant ad eum ex diversis nationibus. Nam de terra Bular venerunt quidam nobilissimi domini cum magna multitudine Hismahelitarum, quorum nomina fuerunt Billa et Bocsu. Quibus dux per diversa loca Hungarorum condonavit terras et insuper castrum, quod dicitur Pest, in perpetuum concessit.
Page 525 - ... elméletek jelen állása.) Bevezeti Kautz Gyula. TAINE HYPPOLIT ADOLF : A jelenkori Francziaország alakulása. A Forradalom új kötete. A könyvkiadó vállalat első sorozatából évenkint nyolczvan ív, a másodikból a hatvan ív, harmadikból ötven-hatvan ív, angol diszkötésben, fog 20—30 íves kötetekben megjelenni.
Page 117 - Megtetszvén ezen beszéd a khagánnak, embereket ada mellé s vele együtt a türkökhöz küldé, kik is a turkokkal ez iránt értekezvén, a türkök jobbnak tartották, hogy Arpadész legyen fejedelem mint atyja Szalmutzész, mint tekintélyesebb, mind észre, mind tanácsra mind vitézségre nézve igen jeles és ily fejedelemségre alkalmas férfiú ; kit is a khazarok szokása és törvénye szerint fejedelemmé tettek, fölemelvén öt paizsra. Ez Arpadész előtt más fejedelmök a turkoknak...
Page 461 - Egy másik nagyhatalmasság a török-magyar nyelvrokonság bizonyítására, hogy az ugor nyelvek „némelyikénél" kettős mássalhangzók fordulnak elő szókezdőkül ; mert ez V. szerint „oly jelenség, mely a török és magyar nyelvek terén hallatlan, sőt egyáltalában lehetetlen
Page 140 - ... mert ez volt a kabarok számbeli viszonya — a tudvalevőleg minden tekintetben mérvadó magyarok fölött oly nagy erkölcsi felsöbbséggel bírt volna, hogy a többi hét nyolczadrészt saját nyelvére taníthatta, még pedig úgy, hogy a nép mindkét nyelvet egyaránt használta volna, mint ezt KONSTANTIN jelenti és HUNFAL VY is elismeri.
Page 34 - Hi cum ad Zemarchum accessissent, sarcinis depositis, thuris folia incenderunt, Scythicaque lingua nescio quae verba susurrarunt et tintinnabulis alque tympania resonantes, folium thuris igne cum strepitu laceratum circumferebant et furore perciti frementesque, daemones depellere videri volebant.
Page 116 - Szalmutzész (Almos) nevezetű, kinek Arpadész (Árpád) nevű fia is van; inkább ezek közöl akár Szalmutzész akár fia Arpadész legyen hát a fejedelem s függjön a ti szavatoktól. Megtetszvén ezen beszéd a khagánnak, embereket ada mellé s vele együtt a...
Page 121 - Európát és lakóit csakis a frends, vagy efrends gyűjtőnéven ismerte, mely tudvalevőleg a Nagy Károly alatti frank birodalomra vonatkozó reminiscentiából...

Bibliographic information