A Practical Grammar of the Swedish Language: With Reading and Writing Exercises

Front Cover
Adolf Bonnier, 1904 - Swedish language - 243 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page 186 - fågeln i flykt! Nu vill jag springa och sjunga. Hu ! utur berget det svarar så styggt, och orden de komma så tunga. Det är så mörkt långt, långt bort i skogen. Ack, vore jag väl hos min gamle far! Jag björnen hör brumma och sjunga ; och björnen, han är den starkaste karl och skonar varken gamla eller unga. Det är så mörkt långt, långt bort i skogen. Och skuggan faller så tjock, så tjock, som en fäll, över ensamma leden. Det tassar, det braskar över sten och stock, och trollena...
Page 57 - Queens; the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth, twenty-first...
Page 160 - Han skref till en af sina ungdomsvänner och anbefallde mig till det bästa. Den högt uppsatte mannens svar blef mig visadt. Det innehöll, att man gjort sig underrättad om mig på annat håll. Denna forskning vid universitetet hade ej utfallit till min fördel. Jag vore en yngling utan stadga.
Page 162 - Rosenstein, i uttryck, hvilkas uppriktighet och värma hela hans uppförande emot mig sedermera besannade, att Svenska Akademien tilldelat mig sitt stora pris. Jag störtade med det öppna brefvet i hand in i mina föräldrars rum. Deras öfverraskning var stor och i början stum. Min goda mor slöt mig till sitt hjerta, mina syskon omfamnade mig.
Page 189 - Vid min flickas tält Får du krafsa se'n. Ymnig mossa der Under drifvan är. Dagen är så kort, Vägen är så lång! Spring du vid min sång! Låt oss skynda bort! Här är ingen ro, Här blott ulfvar bo.
Page 186 - fågeln i flykt! Nu vill jag springa och sjunga. Hu ! utur berget det svarar så styggt, och orden de komma så tunga. Det är så mörkt långt, långt bort i skogen. Ack, vore jag väl hos min gamle far! Jag björnen hör brumma och sjunga ; och björnen, han är den starkaste karl och skonar varken gamla eller unga. Det är så mörkt långt, långt bort i skogen. Och skuggan...
Page 26 - ... sound of g is indicated by a dot over the letter. The back sound is left unmarked. 25. g has the front or palatal sound, that of y in Modern English yield: (a) Initially before e,15 e,16 i, i, ea, ea, eo, eo, io, io, ie, ie: — geworden, ge, gift, gisel, geaf, geaf on, georn, geotan, giefan, giet. (b) At the end of a word or syllable when preceded by a front vowel (ae, x, e, e, i, or i): — maeg, mieg, weg, <*weg, halig, wig; saegde, bregdan.
Page 184 - Främst vörda höga gudar, ty ondt och godt, som storm och solsken, komma från himlen blott. De se i hjertats lönhvalf, fast det är slutet, och långa år få gälda hvad stunden brutit. Lyd kungen. En skall styra med kraft och vett ; skum natt har många ögon, men dagen ett. Helt lätt den bättre, Frithiof, fördrar den bäste, och egg har svärdet nödig, men äfven fäste.
Page 162 - Min syster frågade mig, h varföre jag 10 blef så röd i ansigtet af avisorna. Obekant med de akademiska formerna, visste jag knappt, om denna uppmaning betydde godt eller ondt. Emellan bäfvan och hopp besvarade jag den. Följande postdag underrättade mig ett bref från landshöfdingen Rosenstein, i uttryck, hvilkas uppriktighet och värma hela hans uppförande emot mig sedermera besannade, att Svenska Akademien tilldelat mig sitt stora pris.

Bibliographic information