Academia Ienensis Jena Universitšt

Front Cover
Mullerus, 1726 - 4 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

5ΑΧΟΝΙΑΕ 8ΑΥΝΑΕ ΙΤΕΜ Ανενε απ ΑΡοΙΙἰιιἰε ντΒειιι αφ ΒΕΟΤΟΒ ΑΟΑΠΕΜΙΑΕ Βετο ΒιιΙο ΓεειιΙει Γειετε Γειτἰε Γεω Γιιιιτ,Ρετ ΓΡειιι έα εε εεε εειιιίΤει εἰ ειαμε ειαρε ειε ειιἰιιι ειιοό εΙιτἰ ειμκ ειό ειπα ειπε ειΡικΙ εΙΤε Ρετ εἰτεἰτετ έκ εο εοετιιε εοοἰΡἰετ εΠειιτ Επι εΡἰΠοΙα ετἰειιιι ΗΕΝΝΙΝΟν8 ΗΜ ἰι ιιειτἰοιιε Ρτοίει ἰιι ιιιαΙο Πι ἰΙΙε ιιιετἰτοτιιιιι Μι ιιιιΙΙει Ιιιιἰιιε ἰΙΙιιΠτειιιτ ιιοωει ινετνε ινετο ΗΕΝΝΙΝΟ ἰοιιἰε όἰο Ιοοε ιτιΙιιε κά κι Μα Μέ Μερα Μπα Μπακ μτ όιιο νε νειΙειιτε νετετιιιιι νιιἰοε νἰτ νοε νοεεινε ντ όε οι-ικιετ οιιειωιιἰε οιιΙτιιιιι όιιο Ρτἰιιιει Γε οιιοό οιιπιἰιιο οΙιτἰιιἰειιἰε ον2ει.ινε οπο οΡἰιιἰοιιε οΡΡοΓιιἰτ πατε Παω πε πιο πιω ΠνΧ Πω πο πωπω πωσ ΡειιΙΙιιε Ρειττεε Ρἰετειτἰε Ρετ όιιο ΡΚΙΝΟΕΡ8 Ρτεεεε Ρτἰιιε ΡτἰιιοἰΡἰει ΡτοίεΠοτ Ρτοιιι Ρω σειρ σΙιιιιιιι σκα σΜε τεε τεἰ τειιιΡΙε τειιιΡΙει τειιιΡΙοτιιιιι τειιιΡοτε τεΠἰιιιοιιἰἰε τετἰιιε τετἰο τεωΡΙοτιιιιι τεωΡΙοτιιω τἰε τιιιιι τἰοιιειιι τοΒιιε φα φαΙ φαω ΧΧΧΙΙῇ ΨΙΤΤΟΕΝ$ΤΕΙΝΙΙ ωἰ

Bibliographic information