Accord ende overcompste ghemaect bijden vijf ecclesien, magistraet, burgher-hopluyden, bevelhebbers, ende die vande ghereformeerde religie, binnen der stadt Vtrecht om rust, vrede ende eendracht te houden onder de ghemeente der selver stadt, soo vvel van deen als dander religie sijnde, ghepubliceert den vijfthiensten iunij, anno MDLXXIX.

Front Cover
Coenraet Henricksz, 1579
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Bibliographic information