Ad Pvblicym Lycei Schneebergensis Examen, VIII. Eid. Mai Et Seqventibvs Diebvs Priscorvm Consvetdine Institvendvm, Svb Schemate Trivm Nvmorvm, Qvibvs Impressa Cernitvr Augustorvm Caligvlae, Neronis Et Galbae Effigies, Cvm Manv Porrecta Ordines Circumstantes Pro Romanorvm More Adloqvens, ... Exorat M. Joannes Doppertvs, Schol. Sneeb. Rector

Front Cover
Fuldae, 1707 - 4 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Άι άιΒιιιτειτο άιΒιιιτειτοιιι άιειάοιιιειτο ΑιιΒιιίΗ ΑιιΒιιΠι άιιιιιάιο άινιιιι αιτ άο ιιιιειιιο άο τιιιιιο απ άπο αΡτιοτ Βετο ωοτιτοε Βοιιτοε οτ ιιειτιοιιοε Δω ειε ειι ειιιιι ειΡτιοτοιιι οτάιιιοιιι τοΡοίιιιτ ειτεινιτ εκι ιιιιειιιι εοιιιΡοτιτ,ειιιιιε εοτοιιειτιοιιιε εοτοτιε ΕΠ ΕΠΙ ετ ετιιιοε Ηιιε ιειετειττικ ΙιγΡ.Ρεττο ιιΕι ιιι Βετο ιιιι ιιιιειιιο οτ ιιιιιιιιε εειιιτο ιιιιΡοτειτοτοε ιιιιΡοτιι ιιιοιιε ιιιτοτ ιιοι ιιοιι ιιΟΠ ιιοτιιε ΡιιΒιιει Ιιιτιε ιιου ιιτ ΙΜ ιοΒτιε ιτι ΙΧ ιωΡοτιο καὶ κι Κο ΚοΒι ΚοΒιε Κοιιι Κοιιιειιιοτιιιιι λίθων Μα ΜΑΙ Μαιο Μει Μι μιατ Μο Μπα ΜΠΕΙ Μπι νι νιι νιΙι νινιε νιΠάι νοεοιιι νοι νοιιιε νοιιοτειτιο νοκιιιο νοτο νΠ οιιιιιιιιο οιιιιιιοιιτιοτ οκ οκΡοιιοιιάι ονε ονο ονοιιι οο Όοο οτ Αιιτοιιιι οτ ιιι οτ ιιοιιιιιιο ΠαεΙ ΠΒοτιιιε Πε πι πιο πιω Πο πω Ριιιιιιει Ροτ Ρτο τειιιτιιιτι τειτιοιιο τιι τινι τιο τοάάοτο τοεοΡτει τοτ ΤτοΒοεεοε φαω

Bibliographic information