Ad binas orationes, quas laetae auspicandi relligionis, bonique ominis gratia in Sneeb. Lyceo crastini die ... recitabunt ... Michael Hofmannus ... et Jo. Ernestus Tromlerus ... convocat M. Ioannes Doppertus

Front Cover
Fulda, 1707 - 4 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

1ΝνΕΝΤΟΚ Αάιιιιιο άε άι ακτη άο αιοΙο απ απου ΑΡΡοΙΙιιιιε Ατιιιιιιιιίιι αυτι Βιιιιιε ΒιιΙιιιιι διετε ειά ειει ειι ειιιιι ειο ειοα:ιιιιι ειτ ἐκ εκι ενιΒιιε ενω εο8ιιιτιοιιοιιι εοιπιιΙιΙΪο επι ἔΡ ετ ΕΧ1Ποάο Ηιιοτιιιε ιιι ΗΜ Ηπα Ηττ ίδιοιιιιοιιι ἱη ιιΒι ἱιι ιιιειΒιε Ιιιι8ν ιιιιιιιε Ιιιιιιιιιιε ιιιιιτι ιιιτι ιιοιι ιιοίὶιΕ ιιτ ιιττιΒιιε ιναι Ίνιι ἱο Ιοειιιτι Ιοιι8ο ἱπ ιΠιιιιι ιΠιιτιιιιι ίσΙιοΙιε ιτε ιττ Κατω κι Μ(ινε Ρτοια:τι Μάι Μάο ΜΒΜ Μι ΜΙΒ Μισο ΜΜΜ ΜΜΟ Μο Μοτο Μοω μπαι ΜΠΕ Μπι Μπιτ μποτ νε νιτοε νοΙιιΡτιιτιΒιιε νοοο νοτο οκ όοεττιιιιε οοιιιιιιοάιε οπο οποιο οποτε ΟΠΠ οτ ω πάτο Παω Πι πιο Πιοε Πιτ πιω ΠΝΓ πο πονο ποπ ΠΠ πω πωπω ΡειττιΒιιε ΡΗ Ριτοττοο ΡΜ ΡοΠιιιιτ Ροτιε Ροτοντιτε Ρτο ΡτοΙ.ιΒιτιιτ ΡτοΡοί ιν Ρω τεοιτειτιοιιιΒιιε τιιιιιοιι ιιιοΙΙιοιο τιιοτιε τιποτε τισοτιιιιι τοοιιιιι τοΠτ ττο ττττοτ ττττττιτε τυπο φαι ΦΠ φωε φωτ Φωτο Χνι Ωω

Bibliographic information