Ad orationem in memoriam Domini M. Christophori Seyferti Pastoris Gorliciensium Primarii ... invitat Joannes Gottlieb Hardt

Front Cover
Titius, 1707 - 4 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

8ειετει 8ειτιαπι Αεειάεπιιειπ άεπΠε άεριπκιτ άιε απ αππι Ατ Βειν πιε ΒΕΟΤΟΚΕΜ Γεττιππ Γιιρετιοτι Γρειτιο εεείὶειτε εεττειτε ἐι ειά ειαμε είὶ ειιῇιιε ειΙιςιιοτ ειιπε ειπππ ειπτο Ειτε εκτοΙΙετε εΜε εμιιΒιιε εοτοπει Επι ετιειιιι ετιειπι ΕΥΡΕΚΤΠ ΗΕ Ηιε ηιιιΒιιε ΗΜ ί'τοΙει Ιιεεπτιει ιιι ιιιΙιιΙ ιΙΙο ιιρω ιιτ ΙΜ Ιοεο ΐοΙϋε ιπ νει8ιπειε ιρΠε ιτε ιτι Ιω ΜαΙ Ματ ΜΒΜ ΜΗΚΗ Μι ΜΜΜ Μο Μπακ Μπε Μπι Μπιτ μπω Μτ νεΙ νειΙειιτιιιιιε νεΙιιπ νειτιιε νετο νετππι νιεε οΙινετι νιειπτι νΙΙ νινετετ νιτ νιτ8ιπιε νοτει8ιπεε,ιπ οπιπι οτειτιοιιε παπι παω πε πει πειΓενετειτε πειπά Πειτε ΠΕΟ πι πιΙιιΙ πιιιιιιε πιο πιπ πιπΒτιε Πισω πιω ΠΟ ποε ποπ ππο πω ρεάςε ρειτ Ρειττιπι Ρετ ΡΙειπιτιε ριετειτιε ριιωιειε ρο ροΙιτ ροτιοτεε ρτιπιο Ρτοεετεε Ρτορετε ρω ςιιειιπ ςπιΒπε τειπρΙει τετ τετιιπι τεττιε τεττοτ ρειπιεπε τεττοτε τιε άι8ιτιε τιΙιειε τιιοτ ΤΙΤΠ τοτιιιε Ττεε φα φαΙ φωτε ΧΧ ώ Νειπι

Bibliographic information