Advertissement omme den heere marquis vanden lande van Rodes, ende d'heer Guislain Daby vooght testamentaire vande broeders ende susters vanden voorseyden heere, heesschers appellanten ter eender zyde. Ieghens meesters Jaecques Anthone, ende Ignace Albert de Smet, advocaeten inden raede van Vlaenderen, met consorten, gheinthimeerde verweerders ter andere, die vanden voornoemden raede ghedaeghde

Front Cover
1602
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information