Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal: Zitting van 1849; Zitting van 1849-1850, gedeeltel. Sept.-Maart; 2. April-Augustus

Front Cover
J. Uüller, 1850 - Netherlands
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 69 - De belijders der onderscheidene godsdiensten genieten allen dezelfde burgerlijke' en burgerschapsregten, en hebben gelijke aanspraak op het bekleeden van waardigheden, ambten en bedieningen.
Page 123 - Het volk van Nederland had , bij het vaststellen eener grondwet , geen gewag gemaakt van den titel van den Souvereinen Vorst , wel wetende , dat eene bepaling daaromtrent meer afhing van de overeenstemming der Mogendheden , dan van zijne beslissing ; doch de wensch en de verwachting van alle brave Nederlanders is steeds geweest , dat , wanneer zij , tot welzijn van het algemeen , het opperste gezag aan Uwe Majesteit opdroegen , Hoogstdezelve ook eene plaats zoude innemen onder de gekroonde Hoofden...
Page 10 - Koninklijk woord de hervorming besliste; en hieraan moet, in ons oog, de ontwikkeling der vrijheden en regten , welke de Grondwet aan het Nederlandsche volk waarborgt, hieraan moet de regeling van bestuur, die zij verlangt, dienstbaar wezen.
Page 29 - De kroon der Nederlanden is en blijft opgedragen aan zijne Majesteit Willem Frederik, Prins van Oranje-Nassau '), om door hem en zijne wettige nakomelingen te worden bezeten erfelijk, overeenkomsligde navolgende bepalingen4 Art.
Page 84 - Mensonge aussi bien que tyrannie. Un peuple n'est point une immense addition d'hommes, tant de milliers, tant de millions , comptés dans un certain espace de terre , et tous contenus et représentés dans un chiffre unique qu'on appelle tantôt un Roi, tantôt une Assemblée. Un peuple est un grand corps organisé, formé par l'union, au sein d'une même patrie, de certains éléments sociaux qui se forment et s'organisent eux-mêmes naturellement, en vertu des lois primitives de Dieu et des actes...
Page 127 - Vraagt men of het mogelijk is, bij de gevaren die overal in Europa zich voordoen, uit de desorganisatie te geraken waarin ook Nederland verkeert, ik meen dat het zeer moeijelijk en toch niet onmogelijk is.
Page 99 - Volgens dit denkbeeld is er geen regt dan hetgeen de wetgever of grondwetgever willekeurig schept of genadig behoudt. De Gezindheden hebben hier te lande een historisch bestaan, zij zijn niet getolereerd bij de genade der Grondwet.
Page 8 - Art. 3. Alle op het oogenblik der afkondiging van de veranderingen in de Grondwet verbindende wetten, -reglementen en besluiten worden gehandhaafd, tot dat zij achtcrvolgens door andere worden vervangen.
Page 2 - Alle besluiten worden door volstrekte meerderheid der stemmende leden opgemaakt. Bij staken van stemmen wordt het nemen van het besluit tot eene volgende vergadering uitgesteld. In deze, en...
Page 45 - Je n'ai pensé, dites-vous, qu'à la situation de mon pays. Plus j'y pense, plus je demeure convaincu que son grand mal, le mal qui est au fond de tous ses maux, qui mine et détruit ses gouvernements et ses libertés, sa dignité et son bonheur, c'est le mal que j'attaque, Vidolâtrie démocratique.

Bibliographic information