Advys, ofte Bericht, over het gebruyk van goederen, diemen geestelijke noemt, by de autheuren oversien: Hier zijn by gevoeght: Sommier van 't voorsz advijs, by de autheurs van het selve, ter vergaderinge vande ... kercken-raedt binnen Utrecht, ingelevert. Item, staat des geschils, over het gebruyck der voorsz genaemde geestelijcke goederen ... getrocken uyt der selver ... schriften, en advijsen. Midtsgaders, eenige consideratien over het gene by d'autheur van het boexken ... Gedruckte onnoselheyt, van eenige predicanten t'Utrecht wert verhaelt

Front Cover
by Thomas Fonteyn, 1660 - 31 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information