Aen de ... Staeten Generael der Vereenighde Provincien te behandigen: als oock aen ... de coninck in Engelant en sijn parlement. Naer Godts recht oordeel ende ghericht, apocal. 17. 18. Waer nae gantsch geene vrede maer om de grondelijcke verlossinge der geloovige en uytverkoorene, noch een andere strijd voor handen is, tusschen den lam met den stoel des diers ofte beest ende den valschen propheet oft werelts geleerde, 2 Tim. 4

Front Cover
1647 - 8 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information