Aftrek voor octrooi-inkomsten: geanalyseerd en vergeleken

Front Cover
Larcier, Mar 30, 2010 - Law - 264 pages
0 Reviews

Sinds het aanslagjaar 2008 kent BelgiŽ de aftrek voor octrooi-inkomsten. Dat is, na de notionele interestaftrek, een tweede maatregel om ondernemingen te stimuleren om te investeren in BelgiŽ en, in het bijzonder, om O&O activiteiten te ondernemen. De maatregel laat toe om 80% van de octrooi-inkomsten van het belastbare resultaat af te trekken.

Het boek schetst het ruimer kader, namelijk de Europese achterliggende beweegredenen (van Europa de sterkste kenniseconomie in de wereld maken), en gaat nader in op de Belgische invulling van deze doelstelling, met name de aftrek voor octrooi-inkomsten.
Bijzondere aandacht gaat uit naar de intellectueelrechtelijke analyse van octrooien (zowel op Belgisch als op Europees vlak) met de nadruk op de aspecten die in het bijzonder van belang zijn voor het fiscale luik.
Daarna volgt de fiscale analyse van de aftrek voor octrooi-inkomsten zelf, bekeken vanuit een praktische toepassing. De auteurs onderzoeken verder in welke mate deze Belgische maatregel conform is aan de Europese regels inzake staatssteun en de vrijheden gegarandeerd door het EG-Verdrag.
Tot slot gaan zij ook in op een aantal van de vergelijkbare maatregelen (naast de vele andere maatregelen die een gelijkaardig doel willen bereiken) in andere landen.

Omwille van de praktische bruikbaarheid zijn onder andere ook de bijgewerkte toelichting door de Minister van FinanciŽn (de zogenaamde FAQ lijst) opgenomen, en ook een paar interessante beslissingen door de Dienst Voorafgaande Beslissingen die o.a. een aantal pragmatische aspecten inzake octrooi-aftrek behandelen.

Deze publicatie draagt het kwaliteitslabel van GPRC.
GPRC staat voor ‘Guaranteed Peer Reviewed Content’.†Publicaties die dit label dragen, hebben†een peer-reviewprocedure†doorlopen die beantwoordt aan de internationale wetenschappelijke standaarden, zie†
http://www.boekenvak.be/gprc

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

About the author (2010)

Advocaat bij de balie te Brussel (Bird&Bird).

Advocaat bij de balie te Brussel

Advocaat bij de balie te Brussel (Bird&Bird)

Bibliographic information