Agresivita a kriminalita školní mládeže

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2009 - Počet stran: 152
V posledních letech začalo stoupat procento dětí, které mají problémy s chováním, v klasických třídách a vyučovacích hodinách jsou nezvladatelné, narušují chod celé třídy, do jisté míry znamenají i ohrožení ostatních spolužáků. Učitelé jsou při jejich vedení bezbranní a bezradní a mnohdy se i jejich rodiče dostávají do pozice bezmocných a nešťastných lidí. Publikace proto odpovídá na otázky, které slýchá většina odborníků zabývajících se patologickým chováním dětí a mládeže: "Co se s dnešními dětmi děje, že jsou takové??", "Jak je možné, že to, co v chování dětí bylo před dvaceti lety nepředstavitelné, se dnes stává normou??" Renomovaný český autor seznamuje pedagogickou veřejnost a studenty učitelství se způsoby agresivního chování dětí a mládeže ve škole, s druhy agresí, s nimiž se mohou setkat ve školním prostředí, a s jejich příčinami a důsledky pro další vývoj jedince.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Recenze od uživatele - Označit jako nevhodné

Ukázka z knihy srozumitelná pro všechny. Ovšem poznatky uvést do praxe se hned na začátku nabízí otázka kde začít ? Často se stává, že ani rodiče nejsou schopni zaznamenat nenápadné signály a nežádoucí projevy svých dětí. Snad je to i dobou a důsledkem nedostatku času dnešní uspěchané doby. Ukázka knihy se mi velmi zamlová, mnohé velmi dobře vysvětluje a vybízí k řešení zdánlivě neřešitelného. Děkuji Vám pane Martínek.p. Ludmila Malá J.Hradec 

Obsah

Úvod
7
Smìry agrese
21
Dìlení agresí
29
Pøíèiny zvýšeného výskytu agrese u dìtí a mládeže
67
Zvládání a øešení agrese
81
Šikana jako varianta agresivního chování
109
Pøílohy
145
Literatura
151
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje