Alarm Basuyn de welcke de Postilion des grooten Leeuws uyt den gheslachte Juda, in een ghesichte in den droom heeft hooren blasen, [...] Ghelijc een ieder sulcks hier in nae alle omstandigheden beschreven, selfs lesen mach. Allen Koninghrijcken, Landen, Koninghen, [...] van den tijdt der versoekinghe, die [...] van Postilione selfs ghetyrouwelijc aengheteeckent is, den 8 Novembris, des Jaers 1623

Front Cover
1624 - 20 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Bibliographic information