Algemeen nederduitsch en friesch dialecticon, Volume 1

Front Cover
M. Nijhoff, 1874 - Dutch language
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 432 - ... t beste pak klean hjir end tsiean dy oan end jow him en ring oau tin hand end skoen oan de foetten. 23 end bring 't meste keal end slacht it ; lit us ite end frolik wese. 24 hwent disse soan fen my wier dea end nu is ar wer libben wirden; hy wier forlern end nu is er werfun.
Page 443 - Merkwaardigheden van Hindeloopen; bevattende historische bijzonderheden omtrent de woningen, kleeding, gebruiken en taal der Hindeloopers, benevens taalproeven in rijm en onrijm.
Page 433 - ... n andert : siuch ! sa fulle jierren tsienje ik ju al end ik hab nea net hwat tsjin juw sin dien end dochs habbe ju my nimmer nin bokje jown, dat ik mei min friunden ek "ris frolik wese muchte. 30 mar nu disse soan fen ju kummen is, dy juw gud mei hoeren der thruch brocht heth, nu habbe ju 't fetmeste keal for him slachte. 31 do sei de heit tsjin him: hern!
Page 206 - De Hulstenaren spreken, als echte Vlamingen, in den regel zeer luide, bijna schreeuwende en maken bij hun spreken ook vele en luidruchtige gebaren. Hun tongval, zoowel als hun tongslag zijn volkomen vlaamsch, oostvlaamsch.
Page 432 - t gud dat my takumt. end by dielde hiarren 13 end net fulle dagen der nei (end en bitsje letter) forsamm'le de jungste soan alles by enoar, teach forth up reis nei en fir land end brocht der al sin gud der thruch in en oerdwealsk libben.
Page 477 - ... den tweeden persoon te vermijden, is een eigenaardig kenmerk van het spraakgebruik der burgerlieden in de friesche steden. Wanneer zij tot iemand spreken die boven hen staat, als bv het kind tot zijn vader, de knecht tot zijn meester, de dienstmaagd tot haar vrouw spreekt, dan dunkt hun het persoonlijke voornaamwoord jou (jij is hier niet bekend) te oneerbiedig, terwijl dou, als een groote mate van vertrouwelijkheid of ook minachting uitdrukkende, geheel buiten aanmerking blijft.
Page 189 - t veld: en as 'n vrom kwam en kort bi uus kwam, oorden i et gezang en et leven" (gedans). En i riep één van de knechts bi z'n en i vroeg wat 'r omgieng. En die zei tegen z'n : je broer is vrom ekomme en je vader eit 't vette kalf eslacht, uut blischap dat 'n 'm wee(r) gezond t'uus ekregen eit. Mer i wier kwaed en i wou ni in uus komme. Toen gieng z'n vader ni(r) z'n loe en i schooiden d 'r om.
Page 487 - Boekdrukkunst tot dien trap, waarop dezelve in het laatst der vijftiende en in het begin der zestiende eeuw was geiragt , aan de ftad Mcntz moet worden toege
Page 441 - Deze typering wordt door de andere historische woordenboeken die aan het einde van de zeventiende en in de eerste helft van de achttiende eeuw...
Page 101 - m: kind! je ben altijd bij me en al wat van mijn is, is van jou.

Bibliographic information