Algoritmy v jazyku C a C++ - 2., rozšířené a aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2012 - Počet stran: 169
Druhé rozšířené a aktualizované vydání úspěšné knihy naučí čtenáře nejdůležitější algoritmy a umožní mu prohloubit si znalost jazyka C i schopnost samostatné tvorby algoritmů. Knihu mohou využít středoškolští i vysokoškolští studenti technických, ekonomických i přírodovědných směrů, ale i profesionální programátoři. Získají znalost algoritmů z následujících oblastí: třídění a vyhledávání údajů, teorie a využití grafů, numerické matematiky, dynamického programování a prohledávání textu. Kniha se vyznačuje důrazem na zrdojový text algoritmů se stručným doprovodným textem pro jejich vysvětlení, je tudíž ideální pro praxi i jako učební text. Na stránkách Grady naleznete programy ke stažení, uspořádané podle kapitol knihy.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
9
1 Jazyk C
11
2 Rekurze
31
3 Algoritmy pro třídění
37
4 Datové struktury
45
5 Práce s grafy
55
6 Vyhledávací algoritmy
77
7 Reprezentace aritmetického výrazu binárním stromem
99
8 Průchod stavovým prostorem
109
9 Kryptologické algoritmy
121
10 Úvod do C++
133
11 Algoritmy numerické matematiky
141
12 Dynamické programování
161
13 Vyhledání znakového řetězce v textu
163
Literatura
167
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje