Alle de schimpdichten ...

Front Cover
Wilhelmus van Kessel, 1709 - 396 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Popular passages

Page 6 - ... zyn taaje vacht. (enz.) Vlaming noemde in zijn Brief Wegens de Satiren en Satirschryvers behalve de klassieke hekeldichters, de Italianen Ariosto en Pietro Aretino, ook Boileau, maar 'De onzen te vergeten zouw dubbele ondankbaarheid zyn, zo om de verdiensten der dichteren, als dat er grooter schande kan zyn, als een vreemdeling in zyn eigen, en een inboorling in eens anders landt te schynen. Vondel, gelyk hy in alles uitsteekt, en in alle zoorten van dichten, die hy ooit verkoren heeft, de besten...
Page 6 - ... gelyk is geworden, heerscht ook in 't byzonder in deze stof, als hy in zyn gruwel der verwoesting en andere zyner hekeldichten, zyne vyanden te schrikkelyk havent; hy volgt Juvenalis in zyne styl, en zyn voornemen is niet om de zaken belachelyk voor te stellen, maar hatelyk en afgryzelyk te maken, en in des lezers hart geen verachting der zelven, maar een felle verbittering te verwekken.
Page 198 - Totwelluft, niet ccn brok toewerpen, wat zult gy Dan and'ren doen , die u maar groeten van ter zy...

Bibliographic information