Ammons geylheit, en Joabs dubbelhartigheit, onpartydig afgebeeld in de daden en bedryven van Karel de tweede, Koning van Groot Brittanje, zijnde een verklaring van zoo vele swaar verdrukte en lang in ballingschap gesworvene Protestanten, van de drie koningryken: mitsgaders een narigting en waarschouwing van alle die door geen Jesuytise mentale reservatie en de staatkunde van den tegenwoordigen koning van Engelant, Jacobus de tweede, begeeren misleyt en bedrogen te worden

Front Cover
voor Geerard de Smeeder, 1688 - Protestants - 96 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information