Amsterdamsche verhael ofte ontdeckinghe vande schandelicke ende grouwelycke saeck ... Binnen Amsterdam van seeckere valsche Juffrou woonachtich inde Warmoesstraet, hoe dat sy ... haer Jongen soons wijf met ... valsche getuygen die sy daer toe bekoft heeft meynde te schande te brengen ...

Front Cover
Gedruckt voor Ian louwerus, 1635 - 8 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information