Andrew Marvell and Edmund Waller: Seventeenth-Century Praise and Restoration Satire

Գրքի շապիկի երեսը
Penn State Press, 01 նոյ, 2010 թ.
0 Գրախոսություններ
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Glue and Marvells Mistress
15
Waller and King Charles in St Jamess Park
57
Waller and the Painter
85
Waller Repainted by Marvell
109
Marvell and the Painters
139
Waller Marvell and Dryden
177
References
199
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ