Angličtina pro fyzioterapeuty: Cvičení a testy

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 3. 9. 2019 - Počet stran: 208
Autorka vychází z pedagogické zkušenosti, že pro zapamatování a schopnost opětného aktivního používání dané slovní zásoby je zapotřebí, aby se studenti setkávali s touto slovní zásobou v dalších textových (či jen větných) kontextech a byli vyzýváni ji na základě různých cvičení takto používat. Cvičení mohou zahrnovat: a) doplňování chybějícího slova ve větě, b) určování synonymního výrazu (slova i fráze) ve větě, c) popis určitého jevu, části těla, postoje apod. na základě perokresby (např. anterior pelvic tilt), d) na základě delší definice určitého fyzioterapeutického jevu určování definovaného slova (cvičí se zároveň schopnost čtení s porozuměním), e) opravování chyby ve větě s fyzioterapeutickou tematikou, f) určování slova mezi několika dalšími, které se od ostatních něčím jasně liší, g) otázky na obsah daných kapitol, h) krátké překlady celých vět, obsahující i důležitou slovesnou frazeologii, nejen termíny substantivní, i) drily na určité vazby či slova (opakování slova v 5–6 minimálních kontextech, studenti jen opakují po učiteli nebo si čtou při samostudiu nahlas, j) na základě doplňkových kratších textů s obsahem příslušné kapitoly nácvik čtení s porozuměním – zodpovídání otázek ano/ne, multiple choice atp.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
9
Unit 1 Physiotherapy also Physical Therapy
11
Unit 1 Physiotherapy KEY
21
Unit 2 Human Body
29
Unit 2 Human Body KEY
39
Unit 3 Initial Session with a Physiotherapist
49
Unit 3 Initial Session with a Physiotherapist KEY
57
Unit 4 Assessment and Evaluation
63
Part I Subjective Examination Musculoskeletal Assessment KEY
68
Part II Neurological examination
71
Part II Neurological examination KEY
78
Part III Cardiopulmonary Assessment
85
Použitá literatura
100
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje