Anglická konverzace u lůžka nemocného

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 21. 8. 2018 - Počet stran: 144
Konverzace zahrnuje fráze a informace, které jsou potřebné k získání anamnézy, vyšetření nemocného, k lékařskému ošetření, ke správnému provádění ošetřovatelské péče na interním, chirurgické, gynekologicko-porodnickém a dětském oddělení. Fráze k lékařskému vyšetření se liší podle postupů na jednotlivých odděleních. Fráze k ošetřovatelské péči jsou děleny podle ošetřovatelských postupů – od úpravy lůžka, přes hygienu a podávání jídla, až po specializované postupy, např. infuze, aplikaci injekcí, péči o matku a dítě atd. 
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
11
1 Obecné pokyny osobní údaje anamnéza
12
2 Vnitřní lékařství
22

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje