Anglicko-český a česko-anglický slovník - architektura a stavitelství

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 18. 8. 2017 - Počet stran: 704
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Dosud nejrozsáhlejší lexikografické zpracování oborů architektury a pozemního stavitelství. Tyto obory rámcově zahrnují následující oblasti: - architektura: dějiny architektury, architektonické tvarosloví, typologie budov, ochrana památek, lidová architektura, interiér, urbanismus, počítačové projektování, stavební legislativa; - pozemní stavitelství : technické kreslení, stavební konstrukce a materiály, technická zařízení budov, provádění staveb a ekonomika, stavební fyzika, hraniční pojmy z navazujících oborů.   Náš tradiční slovník má oproti internetovým slovníkům následující přednosti: - je přehledný a rozsáhlejší co do objemu terminologie; obsahuje výrazy, které se na internetu nevyskytují (namátkou – strop, izolační vana, žudro, prefa-monolit, hurdiska, kročejový útlum; resp. – dyker, garalow, column band, toed voussoir, cameo window); - obsahuje širší nabídku v překladové části hesla; například u výrazu obývací pokoj je možné - kromě obvyklého living room – vybírat též z family room, sitting room, lounge, great room nebo keeping room (s vysvětlivkami);   - u jednotlivých hesel je uvedeno, zda se vyskytují v britské nebo americké jazykové oblasti;            - slovník obsahuje převodní tabulky fyzikálních jednotek; - slovník obsahuje seznam odborných zkratek, používaných u institucí, ve výkresech apod.;   
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
7
Uspořádání slovníku
8
Použité zkratky oborů
10
Anglickočeská část
11
Převody jednotek
678
Zkratky v dokumentaci
680
Autorská práva

Bibliografické údaje