Antibiotika: systematika, vlastnosti, použití

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 24. 5. 2018 - Počet stran: 600
Mimořádná publikace, na kterou jsme dlouho čekali! Vše potřebné o tématu v přehledu z domácí i světové literatury, komentované vlastními názory a postoji autora, který se tématem zabývá 25 let. Monografie popisuje jednotlivé skupiny antibiotik a v rámci každé skupiny i všechny důležité zástupce. Čtenář získá přehled o mechanismu účinku, spektru působení, principech rezistence, farmakokinetice a rizicích spojených s léčbou. Kromě oficiálních údajů jsou připojeny i komentáře a praktická doporučení, jak antibiotika nejvhodněji podávat.  Kniha je užitečnou příručkou pro všechny, kdo se o problematiku antibiotické léčby hlouběji zajímají – pro klinické lékaře i laboratorní pracovníky, ale i studenty lékařství nebo farmacie. Monografie sestává ze čtyř částí. V úvodní části jsou představeny základní pojmy a souvislosti, které se týkají antibiotické léčby: definice antibiotik; vysvětlení jejich výjimečného postavení mezi ostatními léčivými přípravky; terminologie používaná při popisu jejich farmakokinetických a farmakodynamických vlastností; mechanismy vzniku rezistence na antibiotika; nežádoucí účinky a lékové interakce.  Stěžejní část knihy je věnována systematice. Základní dělení rozlišuje šest skupin antibiotik, podle mechanismu působení; toto členění obsahuje některé originální prvky, které se vymykají ze zavedených schémat.  U jednotlivých přípravků je vždy popsána chemická struktura, spektrum účinku, mechanismy rezistence, farmakokinetické vlastnosti, nežádoucí účinky, doporučené dávkování a klinické využití. K tomu jsou připojeny Komentáře, které ukazují a zdůvodňují možnosti využití těchto přípravků mimo registrované indikace a dávkovací schémata.  Třetí část obsahuje obecné rady, jak vést antibiotickou léčbu: jaký typ přípravku zvolit; čím se řídit při výběru dávkovacího režimu; kdy a jak antibiotika kombinovat; jakým způsobem je vhodné léčbu ukončit.  Závěrečnou část knihy tvoří tabulka shrnující všechna antibiotika registrovaná v ČR v roce 2017.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Seznam tabulek
7
Seznam zkratek použitých v knize
11
Zkratky používané při podávání antibiotik
15
Přehled organizací úřadů komisí a projektů
16
Předmluva
18
1 ANTIBIOTIKA OBECNÉ SOUVISLOSTI
20
2 SYSTEMATIKA ANTIBIOTIK
89
3 VEDENÍ ANTIBIOTICKÉ LÉČBY
539
4 PŘEHLED REGISTROVANÝCH ANTIBIOTIK
579
Rejstřík
591
Poznámka autora k používanému pravopisu
596
Souhrn
597
Summary
598
Autorská práva

Bibliografické údaje