Antichrists brant-teecren [sic] interragatoria [sic], van weghens de Nederlandtsche Spaensche Inquisitie van Brabandt ende Vlaenderen overheerde Provintien, by den Bisschop van Mechelen ende Gent, gedaen inden Jahre 1629 op den persoon van Vrouwe Maria van Provins, ... omdat deselve niet ter kercken, ofte biechte, Communie en wilde gaen gelijck de Paus-gesinden

Front Cover
Ludolpf Brekevelt, 1633 - 8 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information