Antonii Fabri ... De erroribus pragmat. et interpretum juris chiliadis pars prima: in decades XXV distincta

Front Cover
sumptibus Samuelis Crispini, 1623 - Dret
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

De eo qat propriam po▀ejjionem auocat ex caufa conslituti n
89
De credttore auocante propriampof▀▀ionemyimplorato beneficio cLujult conflttutit
98
De hereditariarum rerum po▀e▀ione ex qua her editat is aditio induckнг v
113
De mullere butbente expreffam Rectalem hypothecam pro dot с ли
130
Delocatore r em с on duŘ am vindicante acondu▄orc v
138
De tutelaimpuberisauum paternum er matron habentis wn
144
De interpofititne Decrtti qua fit antequam Jtmefirt praterierit v
149
РЫ caufia in integrum refittuttonis aguan debeat s
161
St venditor qui vitra duntdiarniujltpretu Uftts estrenurniauertt beneficio leg 2
171
Decunulattone condiftionis ex Can Redincegranda L cum conduit one
177
De diuifio ein qua U▀o intcruenit x
187
differentia venditioni tjr diuifionis in probanda U▀one s
194
De primo r fecundo decrttt vi 251
197
De Ufione qus in dotaltbtu rebus Ajitrundu interuenit S I
200
St ocator immodkŔ Iaus ir vm
208
De exceptionibusreplicattentbuf doli qns bonafidet iudicium facerÚ aut bona
214
De anttchrefi tacita frulltbus pignora in fort em imputan dis s 201
224
Sicoueneritvt pignue tnantichrefim dam dt▀raht Ócredttore nu qua poJfit vii
231
De legitimo vfurarum modo
240
De differentia iudkiorum bond fidei šjftrith turts quod cd fruÝlnt ctr ъfitras per
264
DefruŘibus ejr vfuris legatorum ф fideicommi▀orum fingularinm v 16Ч
271
Dealtoltbcrorum primi grada priuilegiovt Trebellianicadeducendx prohibit
277
Deprobibita haredtbus primi gradtts quart Trebellianica dcdu▄iene vm 28З
289
DefruŘibmlegitim i
296
De to qui tritntemherdttatis petit pro Lgitima porttone oblata arŘalteni Indem
418
De incunda a▀imatione rei debita ex indicio bona▀dei aut▀ri▄o x
427
De ajuman da rt in dum certum debtta im 43
439
De ret debit л t▀t mat tone aucbpo▀ condemnaiionem x
448
De Umatione quantiplurimi irtcondiiltonefurtiua u
460
De iur et ur an do in litem inatlioneex empto vn
469
De iurciurando quod interpretes pragmattci appellant Veritńt Ř y r 1 47
477
De formula infittuenda ailionts hypothccaru i 11
483
De arbitraras a´l i on ib tu mi 4З6
489
De mlttcrn turando m interdtfl is vn
500
De Fideicomrni▀o tranfacrfalt relictofkbconditiontSi▀neltberts w
537
De claufula codieiiari concepta per verbaprtfentts temporisÔt 4
548
De dt▀irentia addiŘionis m dtem venditionisfailafub раПо de retrouenden
590
Depotefiate obfignationts falla ex caufa pa˝i de retrouendtndo wx
601
De mtdxobligutionisyjr obfignationtspotefiate v tfof
609
De fad л per emptorem oppignorationc fundi in cuim vendit iont Ufioimrnodica
634
De fBecte jernentia iu emotionem D de minor ni
641
Devitiolitigiofiob mota litem ex patlode rctrouendendo vi
650
De facta per va▀ailum abt emphyt iitamlocatione eins rei qttt ad dminium
678
De retentione rei locatfuit obligata conduiiori vir
684
Sifingulartsfuccijfor exiu▀a caufa expeliere vtlit condultorem cui res ipfa loca
690
Defententia lecliotte Lfi Ó te 7C de pact rarercmpt vcndit n
715
Si de refer ipto Principis prorogi tur vendit ori conditionis implcnda ternpiu ad
745
De puptllovtl minore cui tanquam tutoris aut curator is procurÔt ori folutum
768

Bibliographic information