Antwoorde rescriptie vande heeren ter admiraliteyt t' Amsterdam, waer by sy oordeelen, ende adviseren, datmen de joncxste tractaten met de roovers van Algiers opgerecht, in voegen, ende manieren, als de selvige door den E. heer de Ruyter sijn gemaeckt, geenssints en behoorde aen te nemen, nochte te ratificeren, als den lande ondienstich, ende streckende tot verderf vande navigatie inde Middelantsche zee

Front Cover
voor Claes Vonck, 1662 - 8 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Bibliographic information