Antwoort Lamberti Danei, wijlen professeur in de Hooghe Schole tot Leyden, op drie voorghestelde vragen, nopende het ampt der overheydt inde regeeringhe der kercken: wat haer toe-coemt, ofte niet toe-coemt. Mitsgaders een cort ende claer bewijs, dat de verkiesinghe, ende afsettinghe der dienaren des Goddelicken Woorts, der ouderlingen, ende diaconen niet en staet by de borgherlicke magistraet, maer by de kercke. Item, Sekere artijckelen, van het seggen, ende de macht der overheyt inde bedieninghe der kercke Christi in Hollandt ...

Front Cover
Jan Andriesz, 1613 - 18 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Bibliographic information