Antwoort Op de Declaratie, Ofte het Manifest Van het gheimagineerde Parlament vande onbekende Republijck van Engelant, wegen de Affairen ende Proceduren gepasseert tusschen haer ende de Ho: Mo: Heeren Staten Generael ...: Waer in hare onghesondeerde Redenen so klaer als den Dagh wederleyt zyn, ende haer onrechtveerdigen Handel inde ghemelde saecke, mitsgaders in alle haer Actien, voor alle de Werelt als op een Tonneel gestelt is

Front Cover
Pieterszen, 1652 - 19 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information