Antwoort-brief, van een onpartijdigh coop-man uyt Zeelant, aen sijn vrient in Engelant geschreven, op 't gene den selven wiert toegesonden, rakende de pretensien der Engelsche, van de Nederlantsche ingesetenen ... door den Engelschen Mercurius publicus, de werelt genotificeert, ende hier te lande door de post-tijdinge getranslateert ... ende over al gedistribueert ...

Front Cover
voor Simoen Simoensz, 1662 - Great Britain - 24 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information