Antwoort-brief vanden hertogh van Nieuwburgh. Aende ... staten generael. Waer by hy beweert, recht, ende fondament t'hebben, om de gereform. euangel. Luytersche religions verwanten uyt sijn furstendom Gulick, ende Bergh te verdryven, etc. Item een schriftelicke naerder sommatie, ende memoriael vanden baron de Lerordt des hertoghs afgesanter in Hollant, eyschende satisfactie, over sekere gepretendeerde attentaten op sijn volch [sic] in Leuth, ten voorleden jare gedaen, enz. ...

Front Cover
1663 - 12 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information