Apologie, (of) verantwoordinge, tegens allen, die mijne prophetien meynen van valsheyt en leugenen te konnen beschuldigen ; besonderlijcke aengaende ... 't ondergaen van de vloot van de koningh van Engelant, gelijck ... in mijn prophetisch-geschrift te leesen is, genaemt Prophetien en revelatien Godts ...

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information