Ara ojats queus fan a saber de part del senyors diputats del General de la ciutat y Regne de Valencia, a totes y qualseuol persones de qualseuol estament y condicio sien, com per lo illustrissim y excellentissim senyor don Iuan de Sandoual marques de Villamiçar, lloctinent y capita general ... de dita ciutat y Regne de Valencia, los es estat lliurat vn memorial de capitols senyalat de la ma de Ortiz secretari, fets y ordenats per execucio dels furs fets en les vltimes Corts Generals, celebrades ... en la dita ciutat, en lo any 1604 ...

Front Cover
- Jocs de cartes - 8 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information