Ara ojats queus notifiquen y fan a saber de part de la S.C.R. Magestat, e per aquella, De part del ... senyor don Luis Carrillo de Toledo marques de Carazena ... loctinent y capita general en la present ciutat y Regne de Valencia, que per quant la pressata Real Magestat nos ha enuiat vna Real Pragmatica de sa real ma fermada ... contenint la forma que se ha de guardar, per a ques sembren les terres que dexen los moriscos del present Regne, y se acudeixca a la paga dels censals ...

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information