Ara ojats queus notifiquen y fan a saber de part de la S.C.R. Magestat e per aquella, De part del ... señor don Luys Carrillo de Toledo marques de Carazena ... lloctinent i capita general en la present ciutat y regne de Valencia, que per quant la prefata Real Magestat ha enuiat vna Real pragmatica sancio de la real ma fermada y ab les demes solemnitats requisites ... continent que lo real castella que al present val vint y tres diners, valga de huy auant vint i quatre diners ...

Front Cover
en casa de Pedro Patricio Mey - Moneda - 4 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information