Ara ojats queus notifiquen y fan a saber de part de la S.C.R. Magestat e per aquella, De part del ... senyor don Luys Carrillo de Toledo marques de Carazena ... lloctinent y capitan general en la present ciutat y Regne de Vale[n]cia, que per quant la presata Real Magestat nos ha enuiat dos reals cartes de sa real ma fermades y ab les demes solemnitats despachades, co[n]tinent la vna, que la reducció dels censals sia desde ques publicŕ la Real pragmatica de la expulsio dels moriscos del present Regne ...

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Bibliographic information